Coachen

Stenenkamer3 coaching

Coachen is het vergroten van het menselijk vermogen tot effectief handelen. Ik stel mensen in staat te slagen op terreinen waarop zij het meest vastgelopen zijn of het ineffectiefst zijn. Ik bied je het geschenk van mijn aanwezigheid gedurende de coachingsgesprekken. Ik ga uit van de kwaliteit van de mensen én ga er van uit dat mensen veranderingsbereid zijn. Mijn visie op coachen is dat de persoon die tegenover me zit de leidraad is en niet een bepaalde methode. Stenenkamer3 biedt verschillende vormen van coaching aan: Acceptance en Commitment Therapie (ACT)Beeldcoach, Embedded Coaching, E-coach en coach voor woongenot.

 

Acceptance en Commitment Therapie

ACT staat voor Acceptance en Commitment Therapie.
Het doel van Act is om mensen te bevrijden en ze weer vrolijk te maken.
Bij ACT laat ik je ervaren hoe je strijdt tegen negatieve gedachten en gevoelens. Vaak werkt dat niet of zelfs nog erger het werkt averechts. Als je dat ervaren hebt pas ik diverse technieken toe. Volgens ACT kun je wel denken dat je problemen niet bestaan, maar daarmee los je de problemen niet op. Je helpt jezelf het beste door de problemen te erkennen. Dit doe ik dan door er met je over te praten en ik ga vooral niet direct op zoek naar oplossingen. Ik laat je in het begin ook echt “lijden”. Ik vraag je of je bereid bent om dicht bij je probleem te blijven, hoe moeilijk dat ook is. Ik maak inzichtelijk hoe je altijd met je problemen bent omgegaan en dan kom je er dan achter dat dat dus geen oplossing heeft gegeven. Ik vraag je of je dingen lastig mag vinden, ik vraag je of je zaken moeilijk mag vinden.
Via allerlei rare oefeningen probeer ik mensen uit hun hoofd te halen. De oefeningen zorgen ervoor dat je maar ziet dat het gedachten zijn. Daarnaast doe ik een beroep om je open op te stellen. Ik vraag je om nieuwe dingen uit te proberen. Ik onderzoek samen met jou de doelen, waarden en dromen in je leven. Ik leer je om “vrij te denken” en niet te denken in ja, maar…. Daarbij maak ik inzichtelijk wat gedachten met ons doen.

COACH VOOR ACCEPTANCE en COMMITMENT THERAPIE


 

training communicerenkopieBeeldcoaching

Als schoolcoach/docentencoach heb ik de opleiding Master Sen afgerond met als specialisatie School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Beelden geven inzicht in eigen sterke vaardigheden en ook in leerpunten. Vanuit dit inzicht worden bestaande en nieuwe vaardigheden ontwikkeld en wordt interactie uitgelegd in concreet waarneembaar gedrag. Aan de hand van video begeleiding en video coaching wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook het klassenmanagement (structuur) en de instructie (didactiek) wordt hierop afgestemd. De werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief. Na een intake volgen 3 opnamemomenten en 3 gesprekken.

Beeldcoaching is geschikt voor alle situaties waarin leerkrachten, leerling en groepen een steuntje in de rug nodig hebben. Het vergroot de handelingsbekwaamheid van de leerkracht. Het maakt implementatie van nieuwe methodieken efficiënter. Het geeft startende docenten meer inzicht en daardoor meer houvast. De overdracht van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte verloopt makkelijker. Het geeft inzicht in hoe intervisieactiviteiten en vergaderingen van het hele team verlopen. Het biedt de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

BEELDCOACH


 

Embedded Coachingconflict_hantering

Coachen op de werkvloer en leren op de werkvloer; dat is Embedded Coaching. Ieder coachvraag, vraagt op korte termijn en natuurlijk op een effectieve wijze met een hoge kwaliteit, een gedragsverandering. Door mijn ervaring in het onderwijs, en dus mijn ervaring hoe mensen leren, biedt StenenKamer3 een kundige begeleiding. Dat kan optimaal gerealiseerd worden bij oefenen in de praktijk. Kleine stapjes en een stukje bewustwording zijn daarbij van belang. Embedded coaching is een krachtige vorm waarbij ik gebruik maak van hoe mensen leren in combinatie met mijn vaardigheden als coach. Het traject vindt op locatie plaats en zal in aanvang intensief zijn. Gedurende de samenwerkingsperiode bouwen we af zodat je weer zelfstandig en met ontwikkelde vaardigheden verder kunt.

 

EMBEDDED COACHING


 

vertrouwenE-coach

Mail coaching is geschikt voor iedereen die gemotiveerd is om gedachten en gevoelens op te schrijven, die graag achter de computer zit en in staat is tot zelfanalyse en zelfreflectie. Ik lees zorgvuldig wat je schrijft en behandel je schrijven met respect en veel eerbied, zodat je in alle rust een beeld van jezelf krijgt. De methode werkt het best als we iedere dag gedurende minimaal een week contact hebben. Voordelen: minder tijd, lagere kosten, intensief, snel resultaat. Mail coaching gebeurt altijd na een Face to Face intakegesprek.

Op diverse manieren is het mogelijk om online met elkaar in contact te komen. Skypen oftewel internetcoaching biedt het voordeel van je eigen locatie en kan op tijdstippen die ons samen goed uitkomt.

E-COACH