Huishoudcoach

Huishoudcoach

Huishoud coach

Bij Stenenkamer3

De maatschappij verandert en daarmee ook de zorg. Er wordt van iedereen verwacht dat je het zelf allemaal kunt regelen en zelf kunt doen. Ik geloof er in dat mensen die vanuit hun autonomie kunnen wonen, het optimale uit zichzelf halen en ga er van uit dat je het zelf kan en wil.

Ik geloof in de kracht van ieder mens en toch ………… heb je soms even hulp nodig. Ik bied ondersteuning bij alle factoren die het woongenot bepalen. Ik draag met mijn deskundigheid en verscheidenheid graag bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Belangrijke thema’s hierbij zijn: zelfredzaamheid, sociale netwerken, communicatie, dagbesteding, administratie en daar waar de behoefte ligt. Indien je in aanmerking komt voor een PGB kan ik die aanvraag voor  je regelen.

Initiatief “de Ruimtemakers” is volledig gericht op deze vorm van coaching.

KOM IN CONTACT Do experts