Train de trainer

training communiceren

Train de trainer

Trainen is een prachtig vak, waarbij de trainer de deelnemers echt laat leren en dat gaat niet vanzelf. Via een uitgekiende methode leer je grip te krijgen op je trainingen van ontwerp tot afronding.
Dat doe ik door alle facetten van het trainersvak aan te bieden.
• De praktijk van de deelnemers staat centraal
• Een keus maken op basis van de intake
• Deelnemers laten ervaren wat de “pijn” en de behoefte is.
• Deskundigheid tonen. “Waarom en Hoe”
• Praktijkgericht oefenen in stappen
• De veiligheid in de groep waarborgen
• Jezelf als instrument
De perfecte trainer bestaat niet. Het gaat erom gebruik te maken van je kwaliteiten en hoe je die optimaal in kunt zetten.
Dat doen we door te onderzoeken wat je kwaliteiten zijn, wat je competenties zijn en hoe je uit de dramadriehoek kan blijven.
Het oefenen in de praktijk wordt ondersteund met beeldcoaching.

KOM IN CONTACT