Trainen

Stenenkamer3 trainingen

Training is het aanleren, verbeteren of veranderen van vaardigheden. Stenenkamer3 biedt  diverse trainingen aan: Training Communicatie, Training Conflicthantering, Training Vertrouwen en Training Presenteren. Op aanvraag maak ik een training op maat.

training communicerenkopieTraining communicatie

Als mensen communiceren kan er heel wat misgaan. Vaak beseffen we wel dat er iets mis is, maar weten we niet precies wat en hoe. We weten dat het overbrengen van een boodschap wordt beïnvloedt door de verschillende brillen waarmee we de wereld bekijken. Welke bril draag jij en welke bril draagt de ontvanger en hoe zorg je ervoor dat het op elkaar afgestemd is?

Middels deze training krijg je inzicht in je eigen communicatievaardigheden, je mondelinge communicatie en je groepscommunicatie. Op diverse manieren kun je je boodschap overbrengen. Zelfvertrouwen speelt daarin een grote rol. In de training “leren communiceren” worden de doelen afgestemd op wat je wil bereiken en kunnen we diverse aspecten aansnijden zoals: Feedback geven, opkomen voor jezelf, samenwerken, solliciteren, jezelf presenteren, luisteren, lichaamstaal en alles waar behoefte aan is. Via metacommunictaie, het observeren van de communicatie,  en een open communicatie kan er succesvoller gecommuniceerd worden.

Na afloop van de training ben je bewuster van jouw communicatie en het effect op de ander én ben je beter in staat om succesvol te communiceren.

TRAINING COMMUNICATIE


 

training conflicthanteringTraining conflicthantering

Naast negatieve aspecten kunnen conflicten ook positieve effecten hebben. Een van de grootste voordelen is het persoonlijke leermoment: “Van je fouten kun je leren”. Conflicten ontstaan vaak door miscommunicatie, conflicterende ego’s, gebrek aan onderling respect en erkenning, tijdgebrek en ongeduld en vaak ook uit eigen onzekerheid. In zakelijke geschillen zie je vaak dat het niet duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Ieder mens gebruikt zijn eigen strategie in conflicten. Dat is afhankelijk van je persoonlijke kenmerken, de situatie en omgevingsfactoren. Het vermijden van conflicten lijkt vaak een oplossing….

Elke stijl kan een goede tactiek zijn en het is van belang dat je inzicht hebt in welke stijl in welke situatie het meest effectief is. Verder is het zaak om te weten welke stijl jouw voorkeurstijl is. Bij een training van StenenKamer3 krijg je handvatten hoe je om kunt  gaan met je medemens en het dreigende conflict. Wat is de beste conflictoplossing? Een stukje theorie ter ondersteuning over o.a. de escalatieladder van Glasl maakt de training compleet.

TRAINING CONFLICTHANTERING


 

training conflicthanteringTraining buurt bemiddeling

Door het begeleiden van echte bemiddelingen zul je het vak pas echt leren.
We streven ernaar om je na de eerste 4 dagdelen en voor het 5e dagdeel een praktijkervaring op te laten doen.
De inhoud van de training is gebaseerd op het dossier Kwaliteitstoets basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling van het CCV.
De doelstelling van deze training is dat je die kwaliteitseisen onder de knie hebt en dat je genoeg zelfvertrouwen.

TRAINING BUURTBEMIDDELING

 
 
 
 
 


 

training_vertrouwenTraining werken aan vertrouwen

Vertrouwen is allereerst een gevoelsbegrip (vertrouwen en wantrouwen neem je waar met je hart). Als je van vertrouwen uitgaat, neem je het overal om je heen waar. Het vormt daarmee de basis voor het welzijn van een mens. Wie leeft vanuit wantrouwen, is niet gelukkig. Het tegenovergestelde is blind vertrouwen  en riskant.

Slim vertrouwen is het alternatief. De vraag is alleen, hoe doe je dat? Startpunt is, de ander het vertrouwen te geven; daarmee groeit het – ook bij die ander – als vanzelf. De vraag is of je dat durft. Geloof je in jezelf en heb je de moed om ervan uit te gaan dat de ander eerlijk zal zijn naar jou, dat hij zich aan de afspraken houdt? Misschien gebeurt dat allemaal des te beter naarmate je meer vertrouwen aan de ander schenkt. Immers, wederzijds vertrouwen blijkt de belangrijkste factor te zijn om met plezier te werken.
In de “Training Werken aan Vertrouwen” voor afdelingen en teams, waar het vertrouwen in elkaar even minder is, werken we aan het tonen van respect voor elkaar, creëren we transparantie, zijn we recht door zee en durven we fouten te maken. We bouwen en werken aan de onderlinge relatie, zodat het vertrouwen in relaties toeneemt. Communicatie en metacommunicatie is het gereedschap om te komen tot vertrouwen en elkaar weer gaan begrijpen. StenenKamer3 biedt vertrouwen en heeft de opvatting dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. Hoe meer controle je uit handen geeft hoe meer vertrouwen je zult krijgen.Durf te geloven in jezelf en de ander.

TRAINING VERTROUWEN


 

training_presenterenTrain de trainer

Ik heb al jaren ervaring als trainer en als coach. Deze ervaring wil ik graag delen met coaches en andere belangstellende die zelf aan de slag willen als trainer.
Het accent van de “train de trainer” ligt op hoe je daadwerkelijk aan de slag kunt met een aantrekkelijk programma.
• Hoe houd je een intake?
• Deelnemers verleiden tot leren door in te spelen op hun verlangens
• Werken aan succes
• Doelgericht
• Diverse belangen inzichtelijk maken en bij elkaar brengen

 

TRAIN DE TRAINER


 

training_vertrouwenTraining volg je hart in je werk

Volg je hart in je werk.

In deze training die ik aanbied voor organisaties, bedrijven en instellingen ,komen medewerkers in 6 bijeenkomsten bij elkaar, waarbij zij een nieuwe stap in hun ontwikkeling maken en aan de slag gaan met hun eigen gevoelens en ambities binnen het werk.
Zelfstandigheid is het vertrekpunt.
De medewerker gaat op zoek gaat op zoek naar specifieke mogelijkheden met betrokkenheid, warmte en professionaliteit. In alle openheid en eerlijkheid.

• Wie of wat geeft jouw werk en jouw leven betekenis?
• Wat heb jij nodig om jezelf te zijn binnen je werk?

TRAINING VOLG JE HART IN JE WERK