Training communicatie

training communiceren

Communicatietraining

Bij Stenenkamer3

Communicatieproblemen staan nooit alleen. De moeilijkheden worden soms veroorzaakt doordat we op en verkeerder manier met elkaar omgaan. Doordat we een probleem van een geheel andere oorsprong proberen op te lossen. Door een overschot aan wederzijds begrip, waardoor het probleem nog erger wordt. Bij communicatietraining analyseren we de boodschap die de zender aan de ontvanger overbrengt om zo communicatiestoringen te herkennen en de oorzaak te doorzien. Het gaat er bij communicatietraining om een diagnose te kunnen stellen hoe je met elkaar praat en met elkaar omgaat.

 

Verschillende soorten communicatietraining soorten

De kunst van feedback.

Een open en eerlijke feedbackcultuur. Wat levert dat op voor een organisatie en de mensen die er werken? …. Veel. Als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbetert de tevredenheid, de samenwerking en de productiviteit. Feedback is een investering van de ander in jou. Samenwerken kan alleen met feedback. Feedback is  samen praten over gedrag. In deze training oefenen we veel met praktische situaties.

Samenwerken en de Roos van Leary.

Hoe kun je een effectieve communicatie bevorderen? Hoe kun je beter samenwerken? Met behulp van de roos van Leary herken je verschillende gedragsstijlen en hoe die op elkaars communicatieve stijl reageren. De training geeft handvatten voor een betere omgang met elkaar, mogelijke klanten en of cliënten.

Functioneel vergaderen.

Hoe bouw ik een vergadering op, hoe bepalen we samen de afspraken en vooral wat werkt wel en wat zeker niet. Videobeelden en de analyse daarvan kunnen een bijdrage leveren in jullie vergaderstijl en wat daarin de sterke en minder sterke punten zijn.

Lichaamstaal en het vergroten van je assertiviteit.

Hierin leer je je eigen grenzen bewaken en de grenzen van een ander respecteren, je assertiviteit en weerbaarheid vergroten . Wat uiteindelijk ten goede komt aan je zelfvertrouwen.

Stenenkamer3

De vermelde trainingen zijn voorbeelden. Alle trainingen worden op maat gemaakt, want iedereen heeft een unieke ontwikkelbehoefte. In een gratis intake bepalen we wat het leerdoel is.

 

KOM IN CONTACT