Training volg je hart in je werk

training communiceren

Volg je hart in je werk

Deze training daagt eenieder uit om zich te richten op wat echt belangrijk is en zorgt ervoor dat je anders om kan gaan met de dagelijkse gang van zaken binnen je werk.
De 6 bijeenkomsten hebben een opbouw en samenhang, daarom is het volgen van losse bijeenkomsten niet mogelijk. De training is gebaseerd op ACT.

Onderdelen
• FIT-test: nulmeting waarbij bepaald wordt hoe flexibel je in het leven en je werk staat
• Mindfulness: een vaardigheid om in het hier en nu te zijn
• Controle en Acceptatie: hoe ga je om met belemmeringen die je tegenkomt
• Defusie: hoe ga jij om met je gedachten
• Jij Zelf: werken aan je identiteit
• Waarden: wat is voor jou werkelijk van belang binnen je werk/jouw vakmanschap
• Ode aan jezelf: in actie komen, op basis van jouw waarden gaan ondernemen binnen je werk
• FIT-test: eindmeting van de werksessie
Dit programma kan ook in een individuele setting , zie coachen/ACT

KOM IN CONTACT